Gå til innhold
Myndighetenes informasjonstelefon om korona:
815 55 015
de har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16

-19.04.20-
Det nye coronaviruset SARS-CoV-2 er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset. Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus gir bare forkjøling, mens andre kan gi mer alvorlig sjukdom og i noen tilfelle forårsake dødsfall.
Forsking tyder på at coronavirus kan overleve på overflater fra få timer til flere dager. Dette vil variere med type overflate, temperatur, sollys og luftfukt.

Smittemåten for coronavirus er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte, men det har også blitt påvist viruset i avføring.
Coronavirus smitter på samme måte som forkjøling og influensa. Virus kan da overføres fra luftveiene hos den som er syk, til en annen person på tre måter:
Gjennom lufta. Den syke nyser eller hoster. Personer som står i nærheten, puster inn viruset, eller viruset kommer i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.

Ved direkte kontakt. Den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre. Neste person fører viruset fra hendene sine til slimhinner i øyne, nese eller munn.

Ved indirekte kontakt. Dette skjer når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host, eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/overflaten.
En oppsummering fra Folkehelseinstituttet viser at coronavirus-smitte i hovedsak kan spores tilbake til direkte eller indirekte fysisk kontakt. De mener at det per i dag ikke finnes grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for covid-19.

Inkubasjonstid
Ifølge WHO er inkubasjonstiden anslått til 5-6 dager, men kan variere fra 0-14 dager. Inkubasjonstiden er tiden fra en er smitta til sykdommen gir symptom

Symptom
De som blir syke, får vanligvis først symptom fra øvre luftveier (vondt i halsen, forkjøling, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfeller diaré. Nedsett smaks- og luktesans har blitt rapportert fra flere land.
Sjukdomsforløpet kan variere mye fra person til person. Foreløpig ser det ut til at det typiske forløpet er:

Mildt forløp. Dette gjelder de fleste syke, om lag åtte av ti. Symptomene går over i løpet av en til to uker. Disse personene har sjeldent behov for behandling fra helsevesenet.

Moderat forløp: Etter 4-7 dager med milde symptom får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber. En del har behov for å bli innlagt på sykehus. Røntgenundersøking av lungene kan vise forandringer som tyder på virus-lungebetennelse.

Alvorlig forløp: Symptomene er de samme som ved moderat forløp, men disse personene har i tillegg behov for intensivbehandling. Symptomene kan vare i 3-6 uker. Dødsfall forekommer blant noen av de som blir alvorlig syke.
Norsk Tattoounion
Org.nr: 976879856
E-post: post(a)norsktattoounion.org
Tlf: 92424610 v/Kari
Postadresse: Norsk Tattoounion
c/o Kari Kjelskau. Edv Griegs alle 14, 0479 Oslo
Tilbake til innholdet