Gå til innhold
Hansker og tatovering
Hansker

Husk at hansker aldri gir 100% vern. Du bør derfor alltid vaske hendene før og etter bruk for å fjerne mikrober, lateks-allergener eller stoffer som kan ha trengt gjennom hanskene. Ved langvarig arbeid bør du vurdere å skifte hansker med jevne mellomrom.
De mest brukte hanskene er laget av lateks, nitril eller vinyl. Du kan lese mer om de ulike typene i under.

Latekshansker
Latekshansker (naturgummi) gir god beskyttelse mot bakterier og virus og anbefales hvor det er risiko for smitte eller forurensning. De er elastiske, har god passform og tåler mye. God følsomhet gjør at en bevarer fingerferdigheten. Lateks er imidlertid et kjent allergen og bør ikke benyttes av personer med lateks-allergi, eller hvis kunden har kjent allergi. For å redusere problematikk knyttet til allergi og sensibilitet anbefales det å benytte hansker med et lavt innhold av allergener/løselige proteiner, akselratorer og endotoksiner.

Nitrilhansker
Nitril (kunstgummi) har god barrierefunksjon mot bakterier og virus og anbefales ved alle arbeidsoppgaver hvor det er risiko for smitte eller forurensning. Den generelle beskyttelsen mot kjemiske stoffer er større enn for både lateks- og vinylhanske, men de er dyrere i innkjøp. De inneholder ikke lateksproteiner og er et alternativ til de som ikke tåler lateks eller som har sensitiv hud. Nitrilhansker er elastiske, har god passform og tåler mye. Følsomheten er god slik at fingerferdigheten beholdes. Nitrilhansker kan imidlertid også forårsake hudirritasjon. For å forebygge kontaktdermatitt og allergi anbefales akseleratorfrie nitrilhansker. Grunnmaterialet varierer fra produsent til produsent, noe som fører til at nitrilhanskene er forskjellige alt etter hvilket merke du kjøper.

Vinylhansker
Vinylhansker er laget av PVC (polyvinylklorid) som er et oljebasert syntetisk materiale. Hanskene inneholder ikke lateksproteiner og er et godt alternativ til de som ikke tåler lateks, men har dårligere barriereegenskap for smitte og mange kjemiske stoffer, dårligere strekkstyrke og passform, og gir dårligere beskyttelse enn lateks og nitrilhansker. Av den grunn anbefales de ved arbeidsoppgaver der kravene til hanskemateriellet er lavere og smitterisikoen er liten, for eksempel håndtering av mat.

Hansker er klassifisert som medisinsk utstyr og skal være CE-merket. Det er utarbeidet fire standarder for medisinske hansker som benyttes i helsetjenesten. Standardene setter krav til fravær av hull (NS-EN 455-1), fysiske egenskaper (NS-EN 455-2), biokompatibilitet (NS-EN 455-3) og holdbarhet (NS-EN 455-4).


Norsk Tattoounion
Org.nr: 976879856
E-post: post(a)norsktattoounion.org
Tlf: 46299982
Postadresse: Norsk Tattoounion
c/o Kari Kjelskau. Edv Griegs alle 14, 0479 Oslo
Tilbake til innholdet